Nổi bật Quy tắc Octet

Hóa học - Khối 10
Trường THPT Huỳnh Tấn Phát  

Nổi bật Bài 24 KHÁI QUÁT VỀ VIRUS

Sinh học - Khối 10
Đã kết thúc
Trường THPT Huỳnh Tấn Phát Đăng ký tự do

Nổi bật Bài 13: Khái quát về chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào

Sinh học - Khối 10
Trường THPT Huỳnh Tấn Phát Đăng ký tự do

Nổi bật Bài 28. Phạm vi của biến

Tin học - Khối 10
Đã kết thúc
Trường THPT Huỳnh Tấn Phát Đăng ký tự do

Nổi bật Bài 46 Cơ chế điều hòa sinh sản

Sinh học - Khối 11
Đã kết thúc
Trường THPT Huỳnh Tấn Phát Đăng ký tự do

Nổi bật Bài 16. Tiếu hóa ở động vật (tt)

Sinh học - Khối 11
Trường THPT Huỳnh Tấn Phát Đăng ký tự do

Nổi bật ÔN TẬP NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Công nghệ - Khối 11
Trường THPT Huỳnh Tấn Phát Đăng ký tự do

Nổi bật CƠ CẤU TRỤC KHUỶU - THANH TRUYỀN

Công nghệ - Khối 11
Trường THPT Huỳnh Tấn Phát Đăng ký tự do

Nổi bật ÔN TẬP VẼ KĨ THUẬT CƠ SỞ

Công nghệ - Khối 11
Trường THPT Huỳnh Tấn Phát Đăng ký tự do

Đá cầu lớp 11

Thể dục - Khối 11
Trường THPT Huỳnh Tấn Phát Đăng ký tự do

Nhảy cao

Thể dục - Khối 11
Trường THPT Huỳnh Tấn Phát Đăng ký tự do

Nổi bật Cô Phượng- Tiếng Anh 10- E-learning- Writing

Ngoại ngữ - Khối 10
Đã kết thúc
Trường THPT Huỳnh Tấn Phát Đăng ký tự do

Nổi bật Cô Phượng- Tiếng Anh 10- E-learning- Language

Ngoại ngữ - Khối 10
Đã kết thúc
Trường THPT Huỳnh Tấn Phát Đăng ký tự do

Nổi bật Tiếng Anh 10- E-learning

Ngoại ngữ - Khối 10
Đã kết thúc
Trường THPT Huỳnh Tấn Phát Đăng ký tự do

Nổi bật Https://youtu.be/2edKPUBcn7A

Ngoại ngữ - Khối 10
Đã kết thúc
Trường THPT Huỳnh Tấn Phát Đăng ký tự do

Nổi bật UNIT1.TIẾNG ANH 10

Ngoại ngữ - Khối 10
Đã kết thúc
Trường THPT Huỳnh Tấn Phát Đăng ký tự do

Nổi bật Https://tuhoc24h.vn/elearning/TiengAnhThiDiemLop10/UNIT2/GETTINGSTARTED/

Ngoại ngữ - Khối 10
Đã kết thúc
Trường THPT Huỳnh Tấn Phát Đăng ký tự do

Nổi bật HÌNH HỌC 11 (CHƯƠNG I)

Toán học - Khối 11
Đã kết thúc
Trường THPT Huỳnh Tấn Phát Đăng ký tự do